Algemene Voorwaarden Almea’s Speelgoed:

Bestellen

 1. Wanneer u een bestelling plaatst gaat u ('de klant') akkoord met de algemene voorwaarden.
 2. Bij het plaatsen van een bestelling gaat de klant een overeenkomst aan met Almea’s Speelgoed.nl om de bestelde producten af te nemen en het totaalbedrag van de bestelling te betalen. Het bestellend is dus een bindende en niet eenzijdig opzegbaar, met uizondering van gevallen waarbij betaling door de klant binnen de gestelde betaaltermijn niet plaatsvindt, in welk geval de overeenkomst opgezegd kan worden. Zolang de klant niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen blijven de producten uit de bestelling eigendom van Almea’s Speelgoed.
 3. Almea’s Speelgoed hanteert geen minimumbedrag voor bestellingen.

Betalen

 1. Het totaalbedrag van de bestelling dient binnen 7 dagen betaald te zijn door de klant. Betaling geschiedt in euro en via iDeal of op de door Almea’s Speelgoed aangegeven bankrekening. Wanneer betaling niet binnen deze termijn en/of op de voorgeschreven manier heeft plaatsgevonden, behoudt Almea’s Speelgoed zich het recht voor om de bestelling te annuleren. Almea’s Speelgoed behoud zich het recht een incassobureau in te schakelen wanneer klant in gebreken blijft en Almea’s Speelgoed niet verkiest de bestelling te annuleren. In dergelijke gevallen zijn eventuele kosten voor incasso voor rekening van de klant.

Verzenden

 1. Verzending van bestelde producten vindt plaats 1-3 werkdagen van ontvangst van de betaling door de klant via iDeal of op de bankrekening van Almea’s Speelgoed, dan wel zo spoedig mogelijk.
 2. Bestellingen worden verzonden met goede bescherming, zoals deze van ons verwacht mag worden, ter preventie van schade die tijdens het transport kan ontstaan.
 3. Voor verzending maakt Almea’s Speelgoed gebruik van de diensten van PostNL, zowel als derden partijen. De klant kan kiezen tussen de tijdens het uitchecken geboden opties. De klant kan kiezen voor het besparen van geld door te kiezen voor on- of lager verzekerde verzendopties. Hierbij ontziet de klant ons van de plicht garand te staan voor correcte levering van het product. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de juiste adresinformatie op te geven.
 4. Almea’s Speelgoed.nl is niet aansprakelijk voor zendingen waar een ander adres is opgegeven dan het eigen woonadres van de klant.

Prijzen

 1. De op de website vermelde prijzen zijn in euro, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
 2. De prijzen die vermeld zijn op de website op het moment van bestelling zijn het uitgangspunt voor het door de klant te betalen bedrag.
 3. Prijzen op de website kunnen fouten bevatten. Almea’s Speelgoed behoudt zich het recht voor om een bestelling (deels) te annuleren wanneer prijzen duidelijk afwijken van hetgeen verwacht mag worden.

Producten

 1. De door Almea’s Speelgoed aangeboden producten zijn natuurlijke producten en hand gemaakt dus zullen allemaal wat afwijken met kleur, maat en formaat. Wij doen onze best om alle producten zo egaal te maken als mogelijk maar het is mogelijk dat u product een maximaal van 2 cm kan afwijken van de gegeven maten.
 2. Het juiste zorg voor de speelgoed is erg belangrijk. Nooit steen te snel op warmen of afkoelen omdat dan verhoogt het de kans dat ze gaan breken.
 3. In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat aangeboden producten op Almea’s Speelgoed.nl niet op voorraad zijn. In dergelijke gevallen wordt de klant hiervan op de hoogte gesteld en wordt de klant gecompenseerd voor de niet op voorraad zijnde producten.
 4. De door Almea’s Speelgoed aangeboden producten zijn bedoeld voor intiem gebruik. Dus, zoals wettelijk aangegeven is, als de verzegeling van de product beschadigd of gebroken is dan mag de product niet terug gestuurd worden.  (zie retour document)
 5. Wanneer de levering niet naar wens van de klant is, kan de klant binnen 14 dagen de geleverde goederen retourneren (zo lang de verzegeling niet kapot is) en zijn geld exclusief de verzendkosten terug ontvangen. De goederen dienen dan in dezelfde staat als bij levering te worden teruggezonden. Verzendkosten en het risico van het niet aankomen van de teruggezonden levering zijn voor rekening van de klant.

Privacy

 1. U kunt onze website bezoeken zonder dat u persoonlijke informatie hoeft vrij te geven. Voor het plaatsen van een bestelling is het echter noodzakelijk dat wij de volgende gegevens verwerken: uw naam, adres, postcode, woonplaats, land en emailadres. Deze gegevens stellen ons in staat om contact met u op te nemen en om de bestelling op zorgvuldige en juiste wijze af te handelen.
 2. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de werkzaamheden van Almea’s Speelgoed en zullen in geen geval kenbaar worden gemaakt aan andere partijen.
 3. Almea’s Speelgoed gebruikt uw gegevens voor de volgende werkzaamheden: bepaling van verzendkosten, contact met u onderhouden (onder andere het verzenden van orderbevestigingen) en het verzenden van bestellingen.
 4. Almea’s Speelgoed doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Alleen daarvoor geautoriseerde medewerkers van Almea's Speelgoed hebben toegang tot uw gegevens.

Overig

 1. Almea’s Speelgoed is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Almea’s Speelgoed uitgegaan is van door of namens de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Almea’s Speelgoed is nooit aansprakelijk voor indirecte schade.
 2. In gevallen waar de algemene voorwaarden geen duidelijkheid over verschaffen of waarover niets is opgenomen in de algemene voorwaarden, beslist Almea’s Speelgoed. In eerste instantie dient uitleg plaats te vinden 'naar de geest' van de algemene voorwaarden.
 3. Indien Almea’s Speelgoed niet steeds strikte naleving van de algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat Almea’s Speelgoed in enige mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 4. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Almea’s Speelgoed partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.